Program wsparcia Moja Woda

Moja Woda

Program wsparcia Moja Woda

MOJA WODA – jak to działa?

Program MOJA WODA dotyczy inwestycji, które polegają na zagospodarowaniu wody deszczowej tj. zatrzymywanie wody opadowej na nieruchomości objętej inwestycją i nieodprowadzanie wody poza jej teren (np. do kanalizacji, rowów czy ulice), tylko jej wykorzystanie do podlewania ogrodu, spłukiwania toalety czy prania lub rozsączenia na terenie przedsięwzięcia.

Dla kogo przeznaczony jest projekt?

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu MOJA WODA.

Jak duże dofinansowanie można otrzymać?

Pieniądze będą wypłacane w formie dotacji. Maksymalnie 80% kosztów instalacji wchodzących w skład inwestycji, lecz nie więcej niż 5 000 złotych na jedno przedsięwzięcie.

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek można składać od 1.07.2020 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie WFOŚiGW.

Udostępnij ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *