Są to filtry antyodorowe, które znajdują zastosowanie w zwalczaniu wszelkiego rodzaju odoru w studzienkach kanalizacyjnych, przepompowniach ścieków, osadnikach, oczyszczalniach ścieków, szambach, zbiornikach.