Moja Woda 2023: Dofinansowanie na Zbiornik na Deszczówkę 2023 – Oszczędności dla Twojego Domowego Budżetu

Moja Woda 2023: Dofinansowanie na Zbiornik na Deszczówkę 2023 - Oszczędności dla Twojego Domowego Budżetu

Moja Woda 2023: Dofinansowanie na Zbiornik na Deszczówkę 2023 – Oszczędności dla Twojego Domowego Budżetu

Deszczówka – Oszczędność na Wodzie w 2023

Ruszył nabór wniosków na program „Moja Woda 2023”, który oferuje dopłatę na przydomowe systemy retencji wody z funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Program ten ma zachęcić do zwiększenia retencji na terenie posesji. W najnowszej edycji tego rządowego programu, właściciele nieruchomości oraz planujący budowę domów jednorodzinnych mają szansę zgarnąć cenne wsparcie finansowe na zbiorniki na deszczówkę oraz inne związane z nimi przedsięwzięcia.

Program Moja Woda 2023 – Ruszył nabór wniosków do programu

Składać wniosek można od 03.08.2023 r. aż do 30 czerwca 2024. Decyduje kolejność zgłoszeń, więc nie warto zwlekać. Należy również mieć na uwadze, że wnioski, które wpłynęły przed 3 sierpnia, również będą rozpatrzone. Program obejmie wszystkich, którzy zgłosili się po 1 stycznia 2023 r.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Program „Moja Woda” przeznaczony jest dla osób fizycznych, które są właścicielami nieruchomości z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym lub planują jego budowę. Dotyczy również właścicieli, którzy rozpoczęli budowę, ale budynek musi być oddany do użytkowania zgodnie z prawem przed złożeniem wniosków o dofinansowanie w programie.

 Program wspiera zakup, instalację i montaż różnych rozwiązań retencji wody, takich jak naziemne i podziemne zbiorniki na deszczówkę.

Zadania, które podlegają dotacji Moja Woda w 2023 r. – dofinansowanie na budowę 

Tegoroczna edycja programu obejmuje aż do 80% kosztów kwalifikowanych. Beneficjenci programu mogą liczyć na zwrot maksymalnie do 6000 zł za jedno przedsięwzięcie. Minimalna kwota poniesiona na instalację do zbierania deszczówki musi wynosić 2000 zł. Dofinansowaniu podlega m.in. zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, uruchomienie instalacji:

  • Do gromadzenia deszczówki i wód roztopowych z dachów, chodników, podjazdów (zbieracze deszczówki, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienia, przewody odprowadzające wodę bez rynien i rur spustowych)
zbieracz | Hydrotec Moja Woda 2023: Dofinansowanie na Zbiornik na Deszczówkę 2023 - Oszczędności dla Twojego Domowego Budżetu
Eco2200 | Hydrotec Moja Woda 2023: Dofinansowanie na Zbiornik na Deszczówkę 2023 - Oszczędności dla Twojego Domowego Budżetu
Bungurd 1 | Hydrotec Moja Woda 2023: Dofinansowanie na Zbiornik na Deszczówkę 2023 - Oszczędności dla Twojego Domowego Budżetu
Garden Lake 200 | Hydrotec Moja Woda 2023: Dofinansowanie na Zbiornik na Deszczówkę 2023 - Oszczędności dla Twojego Domowego Budżetu

  • Do retencjonowania wód opadowych i roztopowych w gruncie (studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte);;
skrzynka rozsaczajaca | Hydrotec Moja Woda 2023: Dofinansowanie na Zbiornik na Deszczówkę 2023 - Oszczędności dla Twojego Domowego Budżetu
EASYPRESSfoto | Hydrotec Moja Woda 2023: Dofinansowanie na Zbiornik na Deszczówkę 2023 - Oszczędności dla Twojego Domowego Budżetu

Oszczędności na Deszczówce

Wykorzystywanie deszczówki to nie tylko ekologiczny sposób gospodarowania wodą, ale także znaczne oszczędności w domowych budżetach.

Krótki, kilkuminutowy deszcz z niewielkiego dachu może dostarczyć ponad 70 litrów wody opadowej, co pozwala zaoszczędzić nawet 50% zasobów wodnych z wodociągów. Zbiorniki na deszczówkę umożliwiają wykorzystanie zgromadzonej wody nie tylko do podlewania roślin, ale także w codziennych domowych instalacjach, co w efekcie przekłada się na dodatkowe oszczędności.

Procedura składania wniosków do Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej NFŚiGW

Poprawnie wypełnione wnioski można składać:

  • za pośrednictwem Portalu Beneficjenta
  • w wersji papierowej w siedzibie WFOŚiGW zależnym od miejsca zamieszkania
  • za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Ocenie będą podlegać tylko poprawne wnioski złożone w terminie.

W celu złożenia wniosku należy:

1. Założyć konto na portalu beneficjenta przez stronę Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki, właściwym do miejsca zamieszkania (nie dotyczy osób, które już posiadają konto).

2. Pobrać aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 3.x.x), dostępny po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) Programy i konkursy” i poprawnie wypełnić dokument. 

3. Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej za pomocą skrzynki podawczej, która jest dostępna na portalu beneficjenta. 

4. Wydrukować wypełniony formularz wniosku z załącznikami, podpisać i dostarczyć w wersji papierowej do WFOŚiGW. 

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem portalu beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.

Dla Środowiska i Portfeli

Program „Moja Woda 2023” to okazja do zatroszczenia się o środowisko i swoje finanse dzięki zgromadzonej deszczówce i wodzie roztopowej. Posiadając zbiornik można aktywnie przyczynić się do ochrony zasobów wody, a dodatkowe dofinansowanie rządowe sprawia, że inwestycja staje się jeszcze bardziej opłacalna. Zachęcamy do obserwowania naszej strony, aby być na bieżąco z najnowszymi informacjami dotyczącymi programu „Moja Woda 2023”.

Dokumenty „Moja Woda 2023”

Poniżej znajdą Państwo wszystkie dokumenty do wniosku, takie jak:

  • Regulamin programu „Moja Woda”
  • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności
  • Uchwała „Moja Woda”

Udostępnij ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *