Miasto Poznań kontynuuje program dofinansowań do działań związanych z zatrzymywaniem i ponownym wykorzystaniem wód opadowych.

Poznań kontynuuje dofinansowania na deszczówkę w 20022

Miasto Poznań kontynuuje program dofinansowań do działań związanych z zatrzymywaniem i ponownym wykorzystaniem wód opadowych.

Dlaczego?

W związku z coraz częściej występującymi suszami przez brak opadów szczególnie na terenie Wielkopolski jest podjęte działanie aby odpowiednio zagospodarowywać wodę na tym obszarze. Po przez dofinansowania promuje się także ekologiczne rozwiązania w życiu codziennym, a mieszkańcy mogą zaoszczędzić na kosztach związanych z płatnościami za wodę.

Czego dotyczy?

Dofinansowanie dotyczy budowy nowych lub modernizacji istniejących systemów retencyjnych. Skorzystać z niego mogą wszyscy mieszkańcy Poznania, w tym osoby prywatne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, instytucje, przedsiębiorcy czy też inicjatywy mieszkaniowe. Dotacja może pokryć do 80% kosztów.

Ile pokrywa dofinasowanie i do jakiej kwoty?

Dotacja może pokryć do 80% kosztów.

  • spółdzielnie, wspólnoty i społeczne inicjatywy mieszkaniowe – do 50 tysięcy złotych
  • osoby prywatne do 6 tysięcy złotych

Jakie warunki trzeba spełniać?

Nieruchomość, której dotyczą prace musi znajdować się w granicach administracyjnych Poznania, a wnioskodawca musi być jej właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadać innych tytuł prawny pozwalający mu na dysponowanie nieruchomością.

Co można kupić za dotację?

Dotacja może zostać wykorzystana na zakup materiałów, montaż i budowę systemu deszczowego „do zatrzymywania i wykorzystywania opadu w miejscu jego powstania – naziemnego lub podziemnego zbiornika na wodę deszczową, ogrodu deszczowego w gruncie, a także pojemnika, studni lub muldy chłonnej”. Możliwe jest też pozyskanie środków na modernizację istniejącego systemu. Polecamy ze strony zestawy do zagospodarowania wody deszczowej i zbiorniki dekoracyjne.

Od i do kiedy wnioski?

Nabór wniosków rozpocznie się 16 maja i potrwa do 6 czerwca. Dotacje będą przyznawane według kolejności zgłoszeń.

Udostępnij ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *