ABC wykorzystania wód opadowych. Magazyn deszczówki

ABC wykorzystania wód opadowych. Magazyn deszczówki

Poprawnie zaprojektowany i wykonany z odpowiednich elementów system gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej będzie bezproblemowo funkcjonował przez wiele lat. Dostarczy on wodę o jakości odpowiedniej do większości zastosowań domowych (przewyższać będzie ona określoną w normach jakość wód w jeziorach). Oszczędzanie czystej oraz pitnej wody ma sens zarówno z ekonomicznego punktu widzenia, jak i ze względu na ochronę środowiska. Jednak jej oczyszczanie oraz doprowadzanie do naszych domów wymaga coraz więcej energii, co wiąże się z coraz wyższymi kosztami.

Poprawnie zaprojektowany i wykonany z odpowiednich elementów system gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej będzie bezproblemowo funkcjonował przez wiele lat. Dostarczy on wodę o jakości odpowiedniej do większości zastosowań domowych (przewyższać będzie określoną w normach jakość wód w jeziorach). Ze względu na przeznaczenie wody systemy gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej podzielić można na dwa główne rodzaje:

  1. Systemy ogrodowe W ramach systemów deszczówka może być wykorzystywana do podlewania zieleni w ogrodzie, zmywania powierzchni zewnętrznych, np. tarasów lub podjazdów do garaży, a także do mycia samochodów. Coraz popularniejszym kierunkiem zastosowania tych systemów jest połąc
  2. Systemy domowe (lub domowo-ogrodowe) Systemy te służą do gromadzenia i wykorzystania wody deszczowej do zasilania spłuczek, pisuarów, a także pralek w budynkach. W wielu przypadkach systemy te obsługują również podlewanie trawników (w powiązaniu z automatycznymi systemami nawadniającymi) i prace na zewnątrz budynku. Systemy, nazywane domowymi, mogą być również stosowane w budynkach hotelowych, przemysłowych i biurowych, gdyż na rynku dostępne są elementy systemowe (filtry, centrale deszczowe) umożliwiające obsługę również i takich obiektów. Zasada działania systemów domowych, stosowanych w obiektach większych, jest jednak identyczna jak tych stosowanych w domach jednorodzinnych.

W ramach systemów ogrodowych można wyróżnić kilka ich rodzajów. Jako kryterium podziału stosować można:

  • materiał, kształt i wielkość zbiornika,
  • zastosowany rodzaj filtracji (filtry przepływowe, gdy nadmiar wody odprowadzany jest do kanalizacji lub roku, lub filtry zbierające, gdy przelew ze zbiornika połączony jest z układem rozsączającym wodę do gruntu),
  • lokalizację filtra (wewnątrz lub na zewnątrz zbiornika),
  • kierunek odprowadzenia nadmiaru deszczówki,
  • lokalizację pompy,
  • sposób dystrybucji wody.

Ze względu na lokalizację systemu pompowego możemy rozróżnić dwa podstawowe rodzaje systemu:
– system wyposażony w pompę samozasysającą umieszczoną na powierzchni terenu,
– system wyposażony w automatyczna pompę zatapialną umieszczoną w zbiorniku. Systemy domowe W ramach systemów domowych można wyróżnić kilka ich rodzajów. Jako kryterium podziału stosować można: materiał, kształt i wielkość zbiornika; zastosowany rodzaj filtracji (filtry przepływowe lub zbierające), lokalizację filtra (wewnętrzną lub zewnętrzną), kierunek odprowadzenia nadmiaru deszczówki, rodzaj i lokalizację systemu pompowego, rodzaj zastosowanego systemu uzupełniania wodą wodociągową w okresach braku opadów.
Rozpatrując kryterium lokalizacji systemu pompowego oraz elementów uzupełniania wodą wodociągową, możemy rozróżnić dwa główne systemy:
– zawierające centralę deszczową ze zintegrowanym uzupełnianiem wodą wodociągową, zlokalizowaną wewnątrz budynku,
– zawierające pompę zatapialną, umieszczoną w zbiorniku, a także system uzupełniania umieszczony w budynku.

Aby obliczyć optymalną pojemność zbiornika na deszczówkę, możemy do obliczeń zastosować metodę szczegółową lub uproszczoną:


Metoda szczegółowa: Aby obliczyć optymalną pojemność zbiornika, niezbędne są następujące dane:
– Lokalizacja geograficzna budynku – jest ona ściśle powiązana z roczną sumą opadów (dane z wielolecia).
– Efektywna wielkość powierzchni dachu, z którego deszczówka spływać ma do zbiornika – jest to rzut poziomy powierzchni dachu. Może również zdarzyć się, iż wodę zbierać się będzie tylko z jednej części połaci dachowej. Wtedy do dalszych obliczeń przyjmujemy tylko wielkość rzutu tej połaci.
– Współczynnik spływu – jest on ściśle związany z materiałem pokrycia dachu oraz jego nachyleniem. Określa on, jaka część wody padającej na daną powierzchnię może zostać doprowadzona do zbiornika magazynującego deszczówkę. W zbiornikach na deszczówkę powinna być gromadzona woda tylko z powierzchni dachowych. Najodpowiedniejsze do tego celu są gładkie powierzchnie pokryte blachą czy też glazurowaną dachówką ceramiczną lub betonową. Uzysk wody z dachów zielonych kształtuje się na poziomie 30-40% (0,3-0,4). Woda ta, pomimo że może mieć brązowawy odcień, nadaje się do spłukiwania toalet oraz podlewania ogrodów.
– Zapotrzebowanie na wodę – w sytuacji, gdy woda deszczowa będzie używana tylko do podlewania ogrodu, roczna wartość zużycia wody kształtować się będzie na poziomie około 60 litrów (intensywne podlewanie to około 120 l) na 1 m2 ogrodu. W przypadku stosowania wody do celów domowych, a więc do prania, spłukiwania w.c. i prac porządkowych, należy przyjąć zużycie dobowe na poziomie około 67 l/os. Jeśli przewidujemy obsługiwać deszczówką aplikacje zarówno domowe, jak i ogrodowe, potrzebna ilość wody będzie wynikiem sumy iloczynu ilości osób i dziennego zużycia wody oraz iloczynu powierzchni ogrodu i zużycia wody niezbędnej do podlania 1 m2 powierzchni trawnika.

Autor: Mariusz Piasny

Udostępnij ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *